null

Listopad 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydane decyzje o warunkach zabudowy: 2 pozycje

Wydane decyzje w sprawie lokalizacji Celu Publicznego: 0 pozycji

Informacje o wszczętych postępowaniach: 1 pozycja