null

LVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.poz. 40) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się LVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 13 czerwca 2023 roku o godz. 16:00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 r. z poz.2095 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr 243/LIII/2023 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obradowanie Rady Dzielnicy Praga-Południe w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad LVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok (7) Druk nr 319 z dnia 18.05.2023 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok (8) Druk nr 320 z dnia 01.06.2023 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z obradowania Rady Dzielnicy Praga-Południe w trybie zdalnym Druk nr 321 z dnia 02.06.2023 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

Załączniki: