null

LXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 17:30 w sali konferencyjnej w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 262 odbędzie się LXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Proponowany porządek obrad LXV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok (17) Druk nr 364 z dnia 01.12.2023 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kolejnego kandydata do Rady Osiedla Saska Kępa Druk nr 360 z dnia 30.11.2023 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kolejnego kandydata do Rady Osiedla Saska Kępa Druk nr 361 z dnia 30.11.2023 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kolejnego kandydata do Rady Osiedla Saska Kępa Druk nr 362 z dnia 01.12.2023 r.
  7. Projekt uchwały  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Druk nr 363 z dnia 01.12.2023 r.
  8. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Południe na temat stanu budynku i sytuacji mieszkańców kamienicy przy ul. Mińskiej 33.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

 

/-/ Marcin Kluś

Załączniki: