null

M. st. Warszawa przekazało środki ochrony osobistej do Caritasu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

M. st. Warszawa przekazało środki ochrony osobistej do Caritasu Warszawski Caritas oraz placówka opiekuńcza przy ul. Bobrowieckiej otrzymały 16 kwietnia partię sprzętu do ochrony osobistej,

Miasto pomogło już kilkudziesięciu organizacjom, które wspierają potrzebujących.

Po raz kolejny przekazujemy wyposażenie dla Caritasu. Mamy także propozycję, w jaki sposób wesprzeć pracujący tu personel. Do placówki przy Krakowskim Przedmieściu możemy skierować pracowników z dziennych domów opieki finansowanych przez miasto, które teraz z uwagi na epidemię są zamknięte – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, przekazując środki ochrony osobistej. – W najbliższym czasie następne partie sprzętu przekażemy kolejnym organizacjom – dodał prezydent.

Dodatkowo pracownicy Caritasu, oczekujący na wyniki testów, mogą korzystać z pokoi przygotowanych w miejskich szkolnych bursach.  

Z uwagi na trudną sytuację podopiecznych i personelu w prywatnej placówce opiekuńczej przy ul. Borowieckiej prezydent Warszawy zdecydował o przekazaniu także tam maseczek i rękawiczek ochronnych.
Od wybuchu epidemii miasto przekazało ponad 20 stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działania na rzecz potrzebujących lub bezdomnych ponad 7 tys. maseczek, 11,5 tys. rękawic, blisko 700 litrów płynu do rąk i 300 litrów płynu dezynfekującego, a także przyłbice i fartuchy ochronne.