null

Maseczki dla warszawskiej oświaty, w tym dla Pragi-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Maseczki dla warszawskiej oświaty, w tym dla Pragi-Południe 300 tysięcy maseczek ochronnych na potrzeby warszawskich przedszkoli i szkół przekazała dla Miasto Stołeczne Warszawa firma Hongbo Clean Energy Europe. Ich przekazanie, w którym uczestniczyła Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renata Kaznowska, nastąpiło w czwartek 29 października na terenie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce ciągle jest bardzo poważna, a ryzyko rozprzestrzeniania się COVID 19 jest coraz większe. Dlatego tak ważne są działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednym z podstawowych takich działań jest właśnie noszenie maseczek ochronnych. Przypominamy, że w warszawskich szkołach i przedszkolach pracuje prawie 50 tysięcy nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Mimo przejścia szkół ponadpodstawowych i części klas szkół podstawowych na nauczanie zdalne, większość nauczycieli nadal uczęszcza do swoich placówek. Nadal otwarte pozostają także przedszkola. Dlatego tak ważne dla bezpieczeństwa i zdrowia nas wszystkich jest zapewnienie nauczycielom, pracownikom oświatowym i pracownikom przedszkoli dostatecznej ilości maseczek ochronnych.

Pani Wiceprezydent Renata Kaznowska przekazała na ręce przedstawiciela firmy Hongbo Clean Energy Europe, Panu Dyrektorowi Damianowi Rus, podziękowania za przekazane maseczki i wsparcie udzielone w ten sposób warszawskim szkołom i przedszkolom. W spotkaniu tym uczestniczyli także zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga -Południe Bożena Przybyszewska, wicedyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy- Marcin Litwinowicz, doradca Prezydenta ds. międzynarodowych Sławomir Majman- Pracodawcy RP oraz dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe- Robert Sagan.Otrzymane maseczki ochronne zostaną teraz rozdysponowane między warszawskie placówki edukacyjne i przedszkola.Wspólne działania są teraz szczególnie ważne.