null

Miasta chcą działań rządu ws. pandemii - postulaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasta chcą działań rządu ws. pandemii - postulaty O konkretne działania w walce z pandemią oraz konsultacje zmian z samorządami zwracają się do rządu wspólnie Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich.

Sytuacja jest dramatyczna. Domagamy się konsultacji, strategii i odpowiedzi na nasze pytania - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

13 października odbyło się spotkanie online premiera z prezydentami miast. Mimo apeli i próśb samorządowców doszło do niego dopiero po wielu miesiącach, w trakcie których miasta bardzo aktywnie wspomagały działania rządu w walce z COVID-19. Prowadziły własne działania oraz ponosiły wysokie koszty w walce z pandemią. Jednak na spotkaniu premier nie odpowiedział na szereg pytań przedstawicieli samorządów: co z hybrydowym działaniem szkół, wsparciem dyrektorów, dostępem do sanepidów, możliwością otwarcia szpitali polowych, szczepieniami nauczycieli…

„Z żalem stwierdzamy, że w dalszym ciągu nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku, mimo że razem tworzymy administrację publiczną. Nie mamy żadnych informacji co do planów wynikających z rządowej strategii walki z pandemią, o wielu decyzjach dowiadujemy się z konferencji prasowych. W ostatniej chwili przekazuje się nam zalecenia dla szkół, a nawet wprowadza podległość straży miejskich wojewodom” - czytamy we wspólnym oświadczeniu UMP i ZMP po spotkaniu.

Z kolei dziś przedstawiciele miast rozmawiali z Michałem Cieślakiem, minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego. Przekazali mu dokument z postulatami samorządów ws. walki z pandemią.

Prezydenci wskazują konkretne problemy

Efekty obu spotkań podsumowali wspólnie prezydenci miast: Warszawy - Rafał Trzaskowski, Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz, Białegostoku - Tadeusz Truskolaski i Poznania - Jacek Jaśkowiak.

- Jesteśmy gotowi do współpracy, od samego początku epidemii. Wcześniej ostatnie spotkanie z premierem miało miejsce pół roku temu. Mieliśmy wrażenie, że nie ma konsultacji, jest ogólna rozmowa. Na mnóstwo pytań szczegółowych dotyczących szczepień czy szpitali polowych odpowiedzi nie było - zauważył Rafał Trzaskowski. - Nam zależy, by samorządy traktować poważnie, bo sytuacja jest dramatyczna. Chodzi nam o to, by nas uprzedzać o decyzjach i konsultować je z nami. I przede wszystkim rząd powinien być gotowy do odpowiedzi na te pytania - dodał prezydent Warszawy.

- Czujemy, że jesteśmy spychani na margines życia publicznego, a to przecież my reprezentujemy naszych mieszkańców - mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich.

Aleksandra Dulkiewicz wskazała przede wszystkim na niezwykle trudną sytuację w oświacie: - Gdy w wielu klasach nie ma uczniów, nie ma nauczycieli konkretnych przedmiotów, czyli połowa programu lekcyjnego wypada, to nie można twierdzić, że jest to normalna sytuacja.

Dulkiewicz: Potrzebne wsparcie dla dyrektorów

Jak podkreśliła, samorządy od dawna proszą, by dyrektorzy samodzielnie mogli decydować o nauczaniu hybrydowym: - Potrzebna jest zmiana rozporządzenia, które weszło w życie w połowie sierpnia. Mówi ono, że włączyć edukację zdalną dyrektor może dopiero po opinii sanepidu, nawet jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej. Dziś dyrektor jest ubezwłasnowolniony.

- Liczyliśmy na jakieś nowe pomysły, projekty a nade wszystko na strategię. To, o co my apelujemy to wszystkie ręce na pokład. My na poziomie lokalnym sobie radzimy, ale prosimy, by na statku był kapitan - podkreśliła prezydent Gdańska.

Rozmowa z premierem wywołała irytację części samorządowców, szczególnie tych niezależnych - ocenił z kolei Jacek Jaśkowiak. - Mamy nadzieję, że premier wyciągnął jakieś wnioski. Można było sanepid wzmocnić i finansowo, i ilościowo, i rzeczowo. W tym samozadowoleniu premier nie ma dostępu do informacji od mieszkańców, którzy próbują się 200 razy dodzwonić do sanepidu. Nie ma wiedzy, w jak ciężkich warunkach pracują pracownicy służby zdrowia i pracownicy sanepidu - podkreślił prezydent Poznania.

Postulaty samorządowców ws. walki z pandemią:

- zbudowania skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z walką z COVID 19;

- znaczącego zwiększenia skali przeprowadzanych testów na COVID 19, w tym m.in. dla personelu medycznego, mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, funkcjonariuszy straży miejskiej i innych osób, których charakter pracy wiąże się z kontaktami z dużą liczbą osób;

- objęcia szczepieniami przeciwko grypie większych grupy pracowników, szczególnie tych, którzy mają lub mogą mieć kontakt z dużą liczbą osób, co podnosi ryzyko zakażenia COVID 19;

- zwiększenia skuteczności kwarantanny;

- odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej, która jest dziś najsłabszym ogniwem systemu ochrony zdrowia (dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest utrudniona, a teleporada stała się jedyną formą kontaktu z lekarzem, choć w zamierzeniach resortu zdrowia miała być wyjątkiem);

- zmian w prowadzeniu placówek edukacyjnych, w tym uelastycznienia i zwiększenia uprawnień dyrekto- rów, aby mogli oni skuteczniej reagować na konkretne sytuacje epidemiczne, zwłaszcza wobec starszych uczniów, których objęcie nauką zdalną nie spowoduje dezorganizacji życia rodzinnego oraz dodatkowych kosztów;

- stworzenia efektywnego systemu nauki zdalnej (który w przyszłości mogłyby również stać się częścią normalnego procesu nauczania), a także wprowadzenia korekt w podstawach programowych, których realizacja w obecnym kształcie, w warunkach pandemii nie jest możliwa.