null

Miasto nie zabrało dofinansowania PFRON

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto nie zabrało dofinansowania PFRON Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przyznano w tym roku w okresie ferii zimowych. W związku z pandemią, wszyscy warszawscy radni zadecydowali, aby pozostałe środki z PFRON przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego.

W trosce o bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, 23 kwietnia uchwała w tej sprawie została podjęta jednomyślnie na Radzie m.st. Warszawy - treść aktu oraz wyniki głosowania.


– Nieprawdą jest, że środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są wydawane lub są niewłaściwie wydawane przez miasto – mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta m.st. Warszawy i dodaje: - Wszyscy stołeczni radni głosowali za uchwałą, aby pozostałe fundusze PFRON przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego. Z części budżetu sfinansowano zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnościami w związku ze zdalnym nauczaniem


Ponad 70 tys. na turnusy w czasie ferii 

W ramach budżetu, który wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono w tym roku  72 752 zł – te pieniądze przekazano na wyjazdy w okresie ferii zimowych. Do pozostałych osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, rozsyłane są informacje, że obecnie wstrzymano realizację tego zadania. 

Brak wytycznych dla turnusów rehabilitacyjnych 

W czasie podejmowania decyzji o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obowiązywały, i nadal obowiązują, liczne zakazy i ograniczenia, związane z sytuacją pandemii na terenie kraju.Na chwilę obecną nie ma wytycznych, zapewniających bezpieczny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, a przecież uczestnikami takiego turnusu są osoby z grup najwyższego ryzyka zakażania COVID-19: osoby niepełnosprawne z chorobami współistniejącymi, zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Zarówno źródła rządowe, jak opinie ekspertów wirusologów wskazują, że w Polsce nadal nie został osiągnięty szczyt zachorowań na koronawirusa. 

Budżet PFRON na wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

Środki, pozostające w dyspozycji Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), są przeznaczone tylko i wyłącznie na zadania, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 35a ust 1 pkt 7). 

Tegoroczny budżet WCPR przyznany ze środków PFRON wynosi 11 142 831 zł, w ramach którego przeznaczono na poszczególne kategorie następujące kwoty:

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - 72 752 zł;

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 7 100 000 zł;

- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (w tym dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego) - 33 000 zł;

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 3 937 079 zł. 

Podkreślamy, że środki z PFRON są przeznaczane przez Warszawę zgodnie z prawem oraz na zakup środków i sprzętów niezbędnych do codziennej pielęgnacji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. 

W Warszawie mieszka ponad 110 tys. mieszkańców z niepełnosprawnościami, z którymi pozostajemy w kontakcie poprzez Branżową Komisję ds. Dialogu Społecznego oraz na rzecz których realizujemy wiele programów. 

W 2019 roku Warszawa zajęła pierwsze miejsce w konkursie Access City, w którym nagradzane są miasta najbardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Nagrodę przyznaje Komisja Europejska, która wyróżniła miasto za zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami do wdrażania rozwiązań, które dostosowują Warszawę do ich potrzeb.