null

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie wygrał proces grupowy z bankiem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie wygrał proces grupowy z bankiem Sukcesem zakończył się trwający 10 lat proces Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie z jednym z banków oferujących kredyty frankowe. Rzecznik Konsumentów w tym sporze reprezentował 1247 konsumentów.

Pierwsza taka sprawa w Polsce
To pierwsza tego typu sprawa w Polsce wniesiona przez rzecznika konsumentów. Jeszcze w 2010 roku Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, jako reprezentantka grupy 1247 konsumentów pozwała bank za pobieranie od klientów raty kredytu w oparciu o niedozwoloną klauzulę. Klauzula ta bowiem w sposób niejasny określała parametry zmiany oprocentowania kredytu we frankach i dawała bankowi możliwość swobodnego, pozbawionego kontroli ustalania wysokości rat.
Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 3 lipca 2013 roku orzekł, że umowa nie pozwalała na ustalanie przez bank wysokości odsetek ponad poziom określony w dniu jej zawarcia, a zawyżanie rat powodowało straty klientów. Bank złożył apelację. W kwietniu 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał wyrok. Sądy obu instancji uznały zatem działanie banku za niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów. Bank wniósł o kasację.

Do sprawy włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich
W maju 2015 rok Sąd Najwyższy skierował sprawę ponownie do Sądu Apelacyjnego oraz nakazał powołanie biegłego dla zweryfikowania postępowania banku. Przez 5 ostatnich lat postępowanie toczyło się przed SA w Łodzi (sygnatura akt: I Aca 1058/15). Bank podejmował próby jego przedłużania, podważał opinie biegłego, nie udostępniał żądanych przez sąd dokumentów, wnioskował o wyłączenie sędziego, o zawieszenie postępowania. W ostatnim czasie do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który poparł stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów i klientów banku.
Na posiedzeniu Sądu Apelacyjnego 15 lipca 2020 roku bank wycofał apelację. Oznacza to prawomocność wyroku Sądu Okręgowego z 3 lipca 2013 roku. Tym samym po 10 latach bank przyznał, że naruszał interesy konsumentów i przyznał rację Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów.

Działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Corocznie z różnych form działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów korzysta ok. 15 tys. mieszkańców WarszawyNajliczniej udzielane są porady i informacje. Rzecznik podejmuje także setki interwencji występując do przedsiębiorców, ponadto udziela konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Skala problemów jest bardzo szeroka. Począwszy od drobnych, codziennych zakupów, poprzez korzystanie z usług telekomunikacyjnych, turystycznych po życiowe decyzje – zakup mieszkania, zaciągnięcie kredytu hipotecznego etc. Najwięcej zgłaszanych problemów dotyczy reklamacji towarów, świadczenia usług telekomunikacyjnych, wykonywania umów zawieranych z bankami. Konsumenci zwracali się o pomoc w związku z nieprawidłowymi lub niepełnymi informacjami, jakie otrzymali od sprzedawcy oraz na skutek celowego wprowadzenia w błąd. W takich okolicznościach najczęściej pokrzywdzonymi są osoby w podeszłym wieku.

Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów można skorzystać m.in. za pośrednictwem MCK Warszawa 19115.

Więcej informacji: konsument.um.warszawa.pl