null

Miejski system pomocy dla seniorów w trakcie epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejski system pomocy dla seniorów w trakcie epidemii Warszawa wdrożyła szereg projektów i uruchamia kolejne, które chronią seniorów - grupę mieszkańców najbardziej narażoną na rozwinięcie i przebieg ciężkiej postaci koronawirusa.

System „Warszawa Wspiera”
We współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami tworzymy system „Warszawa Wspiera" adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji.
Projekt będzie realizowany we wszystkich dzielnicach miasta - za koordynację działań odpowiadają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Osoby te zostaną wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. Zespoły będą docierały do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których będą robione np. zakupy żywności, leków, środków higienicznych. Ponadto, zostanie im zapewniona niezbędna pomoc, w tym wsparcie psychologiczne. Analogiczną pomocą w ramach systemu „Warszawa Wspiera” będą również objęte osoby przebywające na kwarantannie.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia
Miasto prowadzi również kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.
Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych - materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Działalność miejskich jednostek opiekuńczo-leczniczych
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.
Miasto apeluje również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Pomoc dla powstańców
Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i - w razie potrzeby - przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
Pracownicy warszawskich ośrodków pomocy społecznej informują seniorów o  zaleceniach sanitarnych w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem oraz o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Informacja przekazywana jest różnymi drogami (w czasie kontaktu osobistego, telefonicznie, poprzez informację na stronie internetowej, ulotki, informacje wywieszone w siedzibach OPS).

Zawieszona jest czasowo działalność prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej klubów seniora oraz ograniczana lub zawieszana jest działalność ośrodków wsparcia dla seniorów i dziennych domów pobytu. W  Sekcji Opieki Całodobowej Działu Wsparcia Społecznego w  Dzielnicy Śródmieście zostały wstrzymane odwiedziny osób przebywających całodobowo oraz przyjęcia nowych podopiecznych do SOC.
Proponowana i przyznawana seniorom pomoc ma różne formy w zależności od sytuacji życiowej: zdrowotnej, rodzinnej oraz dochodowej seniora i obejmuje świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby niesamodzielne, które są objęte pomocą usługową, mają zabezpieczone podstawowe potrzeby przez realizatora usług. Monitorowana jest sytuacja osób starszych i działania będą dostosowywane do pojawiających się potrzeb.

Śniadanie Wielkanocne dla samotnych i seniorów
Warszawa we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce przygotowuje dla mieszkańców stolicy świąteczną akcję „Śniadanie Wielkanocne z dostawą”. Warszawiacy, którzy czują się samotni, osoby starsze, które zgłoszą taką potrzebę, zostaną obdarowani wielkanocną paczką, która z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych trafi pod ich drzwi.
W paczce znajdą się tradycyjne świąteczne przysmaki oraz upominki. Paczki dostarczą wolontariusze.

Telefon zaufania dla osób starszych
Pod numer telefonu zaufania (22 635 09 54), mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, potrzebujące wsparcia psychologicznego. Uruchomienie numeru ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą. Telefon zaufania prowadzi Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.  

Zalecenia i informacje dla osób starszych znajdują się też na miejskiej stronie senioralna.um.warszawa.pl.