null

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy uruchamia zbiórkę komputerów dla uczniów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy uruchamia zbiórkę komputerów dla uczniów Szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe pracują w trybie zdalnym. Niestety, część uczniów ma ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego, a środki przekazane na ten cel przez rząd są śladowe - dlatego Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy przy wsparciu miasta rozpoczyna zbiórkę komputerów dla uczniów.

To bardzo cenna inicjatywa, nasza młodzież potrzebuje sprzętu IT do edukacji zdalnej. Jak wskazują nasze badania z początków pandemii, w ubiegłym roku szkolnym aż kilkanaście tys. uczniów zadeklarowało brak komputera. Wielu uczniów miało zaś do nich ograniczony dostęp, dzieliło się komputerem z rodzicami bądź rodzeństwem. Przy 17 tysiącach sztuk brakującego sprzętu, rząd dotychczas przekazał na potrzeby warszawskich uczniów środki na zakup 183 komputerów (264 tys. zł) – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. I dodaje – Wyposażyliśmy naszych uczniów i nauczycieli w 5 tysięcy komputerów, które zostały zakupione m.in. ze środków miasta oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  Planujemy dalsze zakupy i wsparcie. Kolejny etap pandemii to znów nauka zdalna. Nie chcemy, by braki sprzętowe wpłynęły na obniżenie wyników w nauce, dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji o przekazywanie nowych lub używanych komputerów, laptopów i tabletów.
Warszawskie szkoły (prowadzone przez miasto) mogą zgłaszać zapotrzebowanie na sprzęt dla uczniów do doradczyni Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (mail: komputery@wcies.edu.pl, tel. 723 248 552), która będzie akcję koordynowała i pośredniczyła w przekazywaniu sprzętu od darczyńców. Wszystkich darczyńców, chcących przekazać sprzęt komputerowy, prosimy o zawarcie w mailu zgłoszeniowym klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu przekazywania sprzętu komputerowego w ramach akcji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy „Komputery dla warszawskich uczniów”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Sprzęt IT zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny zawartej między darczyńcą a szkołą, która przekaże go następnie potrzebującym uczniom.
Kupujemy, wypożyczamy i doposażamy
Warszawa podejmuje liczne działania mające na celu udostępnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego. W ostatnich latach przekazaliśmy do szkół 1493 nowe komputery w ramach projektów: „Zdalna Szkoła”, „Sięgnij po więcej!” oraz „Argos”. A podczas pracy zdalnej (marzec-czerwiec) do uczniów trafiło ponad 4 tysiące nowych i używanych komputerów - w formie darowizny lub użyczenia.
Niestety, bardzo duża część warszawskich uczniów wciąż nie posiada dostępu do komputera. Według szacunków tylko w szkołach ponadpodstawowych potrzebujemy sprzętu komputerowego dla ponad 2,6 tys. uczniów i nauczycieli.
Wystąpiliśmy już z apelem do rządu o jak najszybsze zwiększenie subwencji oświatowej o 5,8 mln zł na doposażenie szkół, uczniów i nauczycieli. My możemy poczekać na odpowiedź, uczniowie już nie – stwierdza wiceprezydent.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/informacje-w-czasie-epidemii/22562-mlodziezowa-rada-mst-warszawy