null

Mobilni w kulturze - wyniki naboru

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mobilni w kulturze - wyniki naboru 122 projekty zgłoszone do programu Mobilni w Kulturze otrzymają wsparcie m.st. Warszawy. Dotacje kierowane są w szczególności do osób zajmujących się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Finansowany ze środków miasta Program spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem - zgłoszono do niego 826 wniosków.

- Warszawscy twórcy zaskoczyli nas różnorodnością pomysłów. Złożone wnioski dotyczyły chyba każdej istniejącej dziedziny sztuki i działalności artystycznej - mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej. - Chcielibyśmy móc wesprzeć wszystkich, bo wiemy jak trudna jest obecnie sytuacja ludzi kultury. Musieliśmy jednak dokonać wyboru, co okazało się ogromnym wyzwaniem przy tak dużej liczbie wartościowych projektów – dodaje.

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 122 zwycięskie projekty. Doceniono m.in te zaangażowane społecznie, np. odwołujące się do problemów różnych grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych, imigrantów itp.), a także działania interdyscyplinarne, łączące walory artystyczne z tematyką ekologiczną, czy pomysły na sztukę dostępną – tworzoną z myślą o osobach, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z oferty kulturalnej.

Założeniem programu Mobilni w Kulturze było udzielenie wsparcia warszawskim przedstawicielom środowiska kultury, prowadzącym działania kulturalne, edukacyjne i upowszechnieniowe (także w Internecie), tworzącym koncepcje twórcze oraz rozwijającym kompetencje związane z działalnością kulturalną. Chodziło szczególnie o osoby zajmujące się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

– Cieszymy się, że nagrodzone pomysły będą mogły być realizowane już wkrótce, a twórcy niebawem otrzymają tak potrzebne im wsparcie – podkreśla dyrektor Machnowska-Góra. Z wynikami naboru można zapoznać się na stronie www.mobilniwkulturze.org. Już na początku sierpnia rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000, 7000 lub 9000 zł. Realizacja działań będzie możliwa od momentu potwierdzenia przyjęcia pomocy (najwcześniej od 3 sierpnia) do 31 października.

Organizatorem programu Mobilni w Kulturze jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, a Realizatorem Programu – Fundacja Stocznia.