null

Nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy III kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy III kadencji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy III kadencji.

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.

Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły ponadpodstawowe w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy III kadencji należy dokonać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe a następnie przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2022 r. na adres: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja rekrutacyjna dokona w terminie do 16 grudnia 2022 r. wyboru 10 osób.

Załączniki: