null

Nauka w warszawskich placówkach podczas pandemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nauka w warszawskich placówkach podczas pandemii Warszawa nie zostawia pracowników oświaty bez wsparcia i przygotowała szczegółowe wytyczne dla wszystkich szkół i przedszkoli dotyczące nauki w czasie pandemii.

Niebawem rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało, że 1 września uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki stacjonarnej. Nie przygotowało jednak szczegółowych wytycznych sanitarnych czy też dotyczących realizacji poszczególnych form kształcenia, przerzucając, jak zawsze, całą odpowiedzialność na dyrektorów placówek i samorządy.

Z jednej strony mamy nadzieję na powrót do normalności, a z drugiej czujemy niepewność w związku z aktualną sytuacją epidemiczną. Decyzje powinny zapadać na szczeblu centralnym, a rząd umywa ręce. Przedstawia ogólniki i plakaty, a decyzje o sposobie zabezpieczenia sanitarnego placówek, czy o przejściu na kształcenie hybrydowe, czy zdalne każe podejmować dyrektorom – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Miasto na pierwszym miejscu stawia zawsze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego przygotowało już szczegółowe procedury postępowania oraz wytyczne dotyczące dalszej pracy szkół, zarówno dla formy tradycyjnej, jak i mieszanej oraz zdalnej.

 Nie pozostawiamy naszych pracowników samym sobie. Przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne edukacyjne”, które zawierają praktyczne wskazówki dla dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym również placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. I zachęcamy wszystkie szkolne społeczności do dzielenia się swoimi doświadczeniami i problemami. Będziemy wspólnie szukali najlepszych rozwiązań – dodaje wiceprezydent.

W dokumencie, który dziś trafił do wszystkich szkół znajdą oni m.in. wskazówki, jak właściwie zaplanować pracę, gdzie szukać regulacji prawnych, jak najlepiej zorganizować przestrzeń szkolną, jakie wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, jak komunikować się ze społecznością szkolną czy integrować uczniów. Są w nim także zawarte zalecenia dotyczące m.in. jak najszybszego wdrożenia narzędzi do edukacji zdalnej, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, organizacji pracy w przedszkolach, wspierania dzieci z niepełnosprawnościami, rozwijania kompetencji cyfrowych czy monitorowania problemów uczniów.

Zasady bezpieczeństwa w szkołach od 1 września

Miasto opracowało wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 września we wszystkich samorządowych szkołach. To m.in.:

  • przed wejściem do szkoły i szatni trzeba będzie zdezynfekować dłonie,
  • do placówek będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie,
  • dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe, które będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko - jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu, inne osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
  • wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia,
  • zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły - oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jednocześnie rekomenduje się jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Zalecane jest również noszenie maseczek na korytarzach szkolnych.
  • uczniowie nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi,
  • sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach

  • sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfekowany,
  • zostaną wyłączone wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej,
  • w łazienkach są instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.