null

Wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miło nam poinformować, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 pięć  placówek naszej dzielnicy otrzymało wsparcie finansowe z budżetu państwa, łącznie w wysokości 51 000 zł, w tym:

  1. Przedszkole nr 230 „Kolorowy Zakątek”  otrzymało  3 000 zł na zakup książek będących nowościami dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo,
  2. Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego – 12 000 zł,
  3. Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego - 12 000 zł,
  4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 12 000 zł
  5. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego – 12 000 zł.

Szkoły mogą przeznaczyć wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, a także nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i realizację działań promujących czytelnictwo.

Wyżej wymienione placówki realizują działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).