null

Oblicze Pragi-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Praga Południe jest dzielnicą zieleni. Dogodnie położony Park Skaryszewski imienia Ignacego Paderewskiego z Jeziorkiem Kamionkowskim - fragmentem dawnego koryta Wisły, stanowić może, przy odpowiednich inwestycjach, praski odpowiednik Ogrodu Saskiego.

Obecna zabudowa dzielnicy jest bardzo zróżnicowana architektonicznie i funkcjonalnie.
W osiedlach najwcześniej przyłączonych do Warszawy: Skaryszewie i Kamionku już w drugiej połowie XIX wieku zaczął rozwijać się przemysł, który objął też część Grochowa. Dalszy rozwój przemysłu na Kamionku (ZWAR, PZO, Wedel, drukarnia) nastąpił po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i dzielnica ta, mimo zmian strukturalnych w gospodarce i upadku wielu zakładów, ma nadal przemysłowy charakter.

Z kolei Saska Kępa o zabudowie willowej z lat 20-tych i 30-tych XX wieku jest jednym z najbardziej atrakcyjnych osiedli mieszkaniowych Warszawy.

Od połowy lat 60-tych powstają na terenie dzielnicy osiedla mieszkaniowe: Kinowa, Ostrobramska, Igańska i największe - na Gocławiu, który stał się typowym dla schyłku XX wieku blokowiskiem - sypialnią stolicy