null

Obowiązek dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do 30 września 2020 roku - przedłużenie terminu opłat do końca roku 2020.

Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. 

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila ppl.wdg@um.warszawa.pl (od 1 października 2020 roku pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl) lub okazać przy stanowiskach: 38, 39 znajdujących się na parterze tutejszego Urzędu Dzielnicy.

Przypominamy również, że zgodnie z  artykułem 18 ustęp 12b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dziennik Ustaw z 2019, pozyzcja 2277 z późniejszymi zmianami) w przypadku, o którym mowa w artykule 18 ustęp 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w artykule 111 ustęp 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ustępie 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w artyklue 111 ustęp 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

UWAGA!!

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Numer 1072/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku przedłuża się termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie w 2020 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do dnia 31 grudnia 2020 roku – gastronomia.