null

Obowiązek dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 w terminie do 30 września 2022 r.

Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek:

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

39 1030 1508 0000 0005 5000 7215                               

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Prosimy przesłać dowód opłaty do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila  pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl

Każda opłata III raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem terminowości  jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp.

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty III raty o nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1 a 30 września 2022 i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń płatną do 30 października 2022. Brak opłaty III raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń.

Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U .z 2021 r. poz. 1119).