null

Obszar rewitalizacji Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wsparcie skierowane zostanie na obszary problemowe wyznaczone w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta st. Warszawy do 2022 r.

Obszar rewitalizowany (problemowy) na terenie Dzielnicy Praga-Południe obejmuje teren osiedla Kamionek oraz cześć Grochowa i osiedla Kinowa do Ronda Wiatraczna i Al. Waszyngtona – obszar szerszy, natomiast podobszar węższy obejmuje  tereny osiedla Kamionek i jest ograniczony ulicami Grochowską i Terespolską. Obszar kryzysowy na terenie dzielnicy jest częścią szerszego obszaru kryzysowego wyznaczonego w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji, na którym koncentrowane będą główne działania rewitalizacyjne, tj. na terenie Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka.