null

Od 16 kwietnia 2020 r. obowiązuje nakaz noszenia maseczek na twarzach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 16 kwietnia 2020 r. obowiązuje nakaz noszenia maseczek na twarzach Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) - środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy m.in.:

  • zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów;
  • budynków użyteczności publicznej – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów;
  • innych miejsc ogólnodostępnych np. obiektów handlowych i usługowych.

Zakrywanie ust i nosa jest też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych.

Obowiązek nie dotyczy np.: prac rolników w gospodarstwie rolnym czy też przebywania na terenie prywatnym, jak taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu.

Rozporządzenie przewiduje też, że obowiązku zasłaniania twarzy nie będzie miał duchowny sprawujący kult religijny (w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania) oraz żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe, stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-ws-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-w-miejscach-publicznych