null

Odbyła się akcja "Uratuj życie, oddaj krew"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Odbyła się akcja "Uratuj życie, oddaj krew" 2 lipca na terenie Urzędu Dzielnicy Praga Południe odbyła się akcja honorowego oddawania krwi, w której udział wzięli Mieszkańcy Dzielnicy, Pani Bożena Przybyszewska - Zastępca Burmistrza, Radni Dzielnicy, pracownicy urzędu.

Mobilny punkt poboru został zorganizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (ul. Saska) z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad wzmożonego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. W ostatnich miesiącach z powodu epidemii koronawirusa spadła liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów jej potrzebujących jej jest większa, zwłaszcza w miesiącach letnich.

Zaangażowanie dzisiejszych dawców świadczy o dużej świadomości zapotrzebowania na krew – najcenniejszego leku, którego nie można kupić, którego wytwórcą może być jedynie człowiek. Dziękujemy wszystkim przybyłym za ten piękny gest, udowodniliście, że macie wielkie serca pełne empatii. Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie. Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje: www.rckik-warszawa.com.pl