null

Odśnieżanie ulic na terenie Saskiej Kępy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 2021 z 2016 roku, odśnieżanie ulic na terenie Saskiej Kępy odbywa się bez użycia środków chemicznych (sól drogowa). Uchwała ta przewiduje jednak, iż w sytuacjach nadzwyczajnych, ze względów bezpieczeństwa użytkowników dróg, istnieje możliwość ich stosowania.

W związku z ostrzeżeniem pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o możliwości wystąpienia w ciągu najbliższych dni na terenie m.st. Warszawy marznącej mżawki, powodującej groźną dla mieszkańców gołoledź, Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wyraził jednorazową zgodę na użycie środków chemicznych do likwidacji śliskości na terenie osiedla Saska Kępa.