null

Ogłoszenie - Ograniczenia obsługi klientów w urzędach m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie - Ograniczenia obsługi klientów w urzędach m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 22.04.2020 r. wprowadzone zostają poniższe ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic).

  

  1. Bezpośrednio realizowane będą wyłącznie następujące sprawy:

- rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC

- śluby (z ograniczeniem obecności do pary młodej i świadków)

- sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych (po umówieniu telefonicznym – z dowodem wpłaty)

  1. W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polegać będzie na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu). Pisma można skłądać we wszystkich punktach obsługi klienta (Wydziały Obsługi Mieszkańców, punkty obsługi klienta biur Urzędu), z wyjątkiem niektórych lokalizacji USC. Jeśli jest to niezbędne dla realizacji sprawy, podejmowane będą także inne czynności wymagające kontaktu z klientem (np. podpisywanie i odbiór dokumentów, oględziny w terenie itp.).
  2. Niemożliwe będzie dokonywanie płatności w kasach Urzędu - wyłącznie płatności przelewem lub inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.
  3. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu
    (m.in. dyżury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne, itp.).
  4. Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8-16.

Realizacja usług, o których mowa w pkt 1 i 2 może wiązać się z ograniczeniami, takimi jak ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu itp.

 Urząd m.st. Warszawy nie przerywa pracy. Sprawy mieszkańców będą realizowane, choć niektóre mogą być realizowane w ograniczonym zakresie.

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronach www.warszaw19115.plwww.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic.

Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.

 

Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Niniejsze ogłoszenie zastępuje ogłoszenia nr 1 z 13.03.2020 r. i nr 2 z 18.03.2020 r., które tracą moc.

Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania.

 

Przezydent m.st. Warszawy

       Rafał Trzaskowski

 

Lista czynnych siedzib Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja)

ul. Falęcka 10 (Mokotów)

ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)

ul. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)

ul.  Andersa 5 (Śródmieście)

ul. Kondratowicza 20 (Targówek)

pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)

al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)

ul. Włókiennicza 54 (Wawer)

 

Umawianie wizyt w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych

 

 

Dowody osobiste, meldunki

Prawa jazdy i rejestracja pojazdów

Bemowo

325 40 66

325 40 88

Białołęka

443 83 58

443 83 53

Bielany

443 83 58

443 48 49

Mokotów

443 62 60

443 63 20

Ochota

578 35 67

578 35 06

Praga-Południe

443 54 34

443 51 69

Praga-Północ

443 81 48

443 80 66

Rembertów

443 81 48

443 38 71

Śródmieście

443 91 30

443 91 61

Targówek

443 87 89

443 87 71/72

Ursus

443 60 17

443 60 21

Ursynów

443 73 64

443 73 71

Wawer

443 69 76

443 69 84

Wesoła

443 40 74

443 40 77

Wilanów

443 50 85

443 50 92

Włochy

443 44 51

443 44 54

Wola

443 59 68

443 59 51

Żoliborz

443 89 24

443 89 37

 

 

Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka

Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

 

Adres korespondencyjny Urzędu:

Urząd m.st. Warszawy

(wskazać biuro Urzędu)

ul. Kredytowa 3

00-056 Warszawa

Korespondencję można też kierować na adresy Urzędów Dzielnic.

 

Ogólny adres e-mail Urzędu: kancelaria@um.warszawa.pl

Korespondencję można też kierować na adresy e-mail poszczególnych biur i wydziałów Urzędu.