null

„Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy rozpoczęło realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi w ramach Programu świadczone będą bezpłatnie.

Szczegółowe informacje o Programie „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 dostępne są na stronie internetowej m.st. Warszawy