null

"Opowieści z Królestwa" - Filip Fortunat Kurzewski - wernisaż wystawy obrazów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.03.2022 19:00 - 23.03.2022 21:00
PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23

„Opowieści z Królestwa” tworzą nowy cykl obrazów Filipa Fortunata Kurzewskiego poszerzający, stale rozbudowywane przez autora, baśniowe uniwersum krainy Fortunto będące polem jego realizacji artystycznej. Zamiarem wystawy jest oderwanie od codziennych trosk i zaproszenie do świata fantazji pokazanej na obrazach.

Otwarcie wystawy, które odbędzie się 23 marca (środa) o godzinie 19.00 w galerii PROM w Warszawie, zaprezentuje:

  • Wystawę obrazów.
  • Premierę animacji „Opowieści z Królestwa” w reżyserii Filipa Kurzewskiego animowanej przez Mateusza Nowaka, do której w wersji polskiej głosu użyczył aktor Krzystof Wakuliński, a w wersji angielskiej aktor Tim Plewman.
  • Premierę opowiadania/albumu „Opowieści z Królestwa” Filipa Kurzewskiego wydanego przez Wydawnictwo Melanż z możliwością jego zakupu.
  • Prezentację tapet ściennych „Opowieści z Królestwa” opracowanych przez autora na bazie jego obrazów.

Wystawa czynna do 23 kwietnia 2022.

English:

"Kingdom Tales" are a new series of paintings by Filip Fortunat Kurzewski, expanding the fairy-tale universe of Fortunto, which is the field of his artistic realization, constantly developed by the author. The intention of the exhibition is to break away from everyday worries and invite you to the world of fantasy shown in the paintings.

The opening of the exhibition, which will take place on March 23 (Wednesday) at 7 p.m. in the PROM gallery in Warsaw, will present:

  • Exhibition of paintings.
  • The premiere of the animated film "Kingdom Tales" directed by Filip Kurzewski and animated by Mateusz Nowak, voiced in the Polish version by actor Krzystof Wakuliński and in the English version by actor Tim Plewman.
  • The premiere of the story/album "Kingdom Tales" by Filip Kurzewski, published by the Melanż publishing house, with the possibility of its purchase.
  • Presentation of “Kingdom Tales” wallpapers, prepared by the author on the basis of his paintings.

The exhibition runs until April 23, 2022.