null

Oświadczenie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oświadczenie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy W związku z licznymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi udaremnionej przez policję, w tym służby walczące z cyberprzestępczością, próby przygotowań do zamachu bombowego w jednym z południowopraskich techników, Zarząd Dzielnicy informuje, iż pozostaje w tej sprawie w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły, Komendą Stołeczną Policji, Wydziałem Oświaty oraz odpowiednimi biurami Urzędu Miasta st. Warszawy.

Z uwagi na fakt, że postępowania w tej sprawie prowadzone są przez policję i prokuraturę, a także dla zachowania dobrego wizerunku szkoły, nie ujawniamy szczegółów prowadzonego śledztwa. Nie komentujemy także działań prowadzonych w tym zakresie przez właściwe instytucje. Prosimy media o uszanowanie tej decyzji i nie informowanie, w jakiej szkole miało miejsce to zdarzenie. Ułatwi to prowadzenie śledztwa i pozwoli spokojnie rozwiązać sytuację kryzysową, z jaką przyszło nam się zmierzyć.
Z informacji przekazanych zarządowi przez szkołę ani zatrzymani przez policję uczniowie, ani ich rodzice nigdy nie sygnalizowali problemów, które mogłyby skutkować podjęciem przez młodych ludzi tak nierozsądnych i skrajnie niebezpiecznych decyzji. Nikt nie kontaktował się z pedagogiem szkolnym, psychologiem, ani dyrekcją szkoły w sprawie jakichkolwiek symptomów, które mogły wskazywać na potrzebę udzielenia wsparcia.
Zaskoczeniem była wiadomość, że to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa dla placówki oświatowej mogło pochodzić właśnie od uczniów, którzy niedawno rozpoczęli naukę w klasie pierwszej i byli postrzegani raczej jako zdyscyplinowani, zdolni (udział w konkursie fizycznym) i spokojni uczniowie.
Pragniemy poinformować, że dyrekcja szkoły zaapelowała do rodziców uczniów szkoły, do której uczęszczali podejrzani o próbę zamachu, by podczas ferii znaleźli czas na rozmowę ze swoimi dziećmi o zaistniałym problemie.
Informujemy również, że szkoła, do której uczęszczali podejrzani, przykłada dużą wagę do prowadzonych przez psychologa i pedagoga zajęć adaptacyjno-integracyjnych na początku roku szkolnego w klasach pierwszych. Uczniowie tej placówki mogą liczyć na czynne wspieranie ich w rozwiązywaniu wszelkich problemów, dotyczących nie tylko sfery szkolnej. Zarówno grono pedagogiczne, jak i pedagog szkolny oraz psycholog udzielają i będą udzielać porad i wsparcia uczniom oraz rodzicom. W tej kwestii możemy liczyć na pomoc innych jednostek i instytucji.
Informujemy także, że 29 stycznia oraz 5 lutego br. w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 odbyły się – zorganizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z Wydziałem Oświaty i Wychowania oraz Komendą Rejonową Policji Warszawa VII – szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych w dzielnicy Praga-Południe, w zakresie realizacji procedur związanych z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego, sprawdzeniem pirotechnicznym obiektu, wystąpieniem sytuacji kryzysowych, współpracy służb oraz podziału kompetencji. Omówiono także zasady dokonywania zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W szkoleniu udział wzięło 81 osób.
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe pragnie wyrazić wdzięczność wobec policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością KSP, którzy monitorując sieć wychwycili symptomy wskazujące na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
Więcej informacji udziela aspirant sztabowy Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.