null

Paczki żywnościowe dla bezdomnych podczas epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Paczki żywnościowe dla bezdomnych podczas epidemii Każdego dnia ulice miasta przemierza Mobilny Punkt Poradnictwa. W autobusie kilkaset osób bezdomnych codziennie dostaje paczki żywnościowe i środki ochrony osobistej.

Dziś odwiedziłem Mobilny Punkt Poradnictwa. To specjalny autobus, za pomocą którego na co dzień miasto pomaga osobom w kryzysie bezdomności – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Odkąd do Polski i Warszawy dotarła epidemia koronawirusa, Mobilny Punkt nieco zmienił zakres działalności. Z jego pokładu bezdomni otrzymują codziennie paczki żywnościowe, a także pakiety medyczne czy środki ochrony osobistej. Dziennie przekazujemy około 350 paczek. Mobilny Punkt to jedna z tych aktywności miasta, które napawają wielką dumą - że w naszych działaniach tak silny jest duch solidarności z tymi, którzy są w ciężkiej sytuacji, także w tych szczególnie trudnych czasach.  

Mobilny Punkt Poradnictwa uruchomiony w zimie, jako miejsce informacji i ogrzania się, zmienił formułę i od 17 marca stał się mobilnym punktem odbioru paczek żywnościowych przez bezdomnych.
Autobus zatrzymuje się na ośmiu przystankach: Dworzec Wschodni (od ul. Kijowskiej), metro Stadion Narodowy, pl. Zawiszy, Jana Olbrachta, Nowolipki, CH Arkadia, park Traugutta oraz Namysłowska.  
Prowadzą go na zlecenie miasta i przy wsparciu Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fortior-Fundacja Dla Wielu i Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.

Paczki dla osób potrzebujących
Widzimy większe zainteresowanie paczkami żywnościowymi ze strony osób, które straciły pracę i stałe źródło dochodu, a nie są osobami bezdomnymi. Kryzys dotyka także mieszkańców, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy OPS-ów. Zapewniamy pomoc potrzebującym, mamy uruchomioną rezerwę żywnościową. W niektórych przypadkach kierujemy mieszkańców także do Ośrodków Pomocy Społecznej. Nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy.