null

Paczki żywnościowe dla dzieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Paczki żywnościowe dla dzieci Wraz z decyzja rządu o zamknięciu placówek oświatowych, zawieszone zostało działanie stołówek szkolnych, które przygotowywały posiłki m.in. dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Władze samorządowe nie pozostawiły jednak potrzebujących samym sobie. 20 kwietnia uruchomiono specjalny program pomocowy.

O ile dzieci korzystające na co dzień z opieki OPS miały ją bez przerwy, o tyle powstała luka w zakresie wsparcia uczniów i przedszkolaków zwolnionych dotychczas z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce. Wsparcia zabrakłoby także dla korzystających ze stypendium „Posiłek dla ucznia”. W sumie w Warszawie z nieodpłatnego wyżywienia korzysta blisko 5 tysięcy dzieci.
Dlatego też władze stolicy zaproponowały rodzicom dzieci, które pozostały bez możliwości korzystania ze stołówek, dwie formy zaradzenia problemowi. Mogą oni zgłosić chęć otrzymywania ciepłych posiłków, które przygotowywane są co dwa dni przez kuchnie szkolne i rodzice odbierają je ze szkół. Druga opcja to wydawane raz w tygodniu paczki żywnościowe, w skład których wchodzą półprodukty niezbędne do przygotowania ciepłego posiłku w domu. Rodzice odbierają je w wybranym przez siebie dniu. Koszt paczki wynosi ok. 50 zł. Lista produktów została opracowana przez koordynatorkę miejskiej kampanii „Wiem, co jem” po konsultacji z dietetykami.
W naszej dzielnicy wydawanie paczek żywnościowych odbywa się we wtorki i czwartki, od godz. 14.00 do 17.00, oczywiście w uzgodnieniu z rodzicami.
Przez pierwsze dni najwięcej dzieci skorzystało z paczek żywnościowych. Wydano 222 paczki dla uczniów i 50 paczek dla przedszkolaków.