null

Pamięci bohaterskich oficerów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pamięci bohaterskich oficerów Rada i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe oraz Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe zorganizowały się w piątek, 25 września 2020 r. o godz. 11.00, tradycyjne już uroczystości związane z upamiętnieniem postaci gen. Stanisława Sosabowskiego oraz płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”.

Tego dnia przypadały bowiem dwie rocznice związane z bohaterami drugiej wojny światowej związanymi z naszą dzielnicą. 25 września minęły 53 lata od śmierci gen. Sosabowskiego, obrońcy Grochowa z 1939 roku, oraz 81 lat od potyczki oddziału płk. Szypowskiego z jednostkami Armii Czerwonej pod Zamościem.
Uroczystości rozpoczęły się przy tablicy gen. Stanisława Sosabowskiego na terenie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2. Przebiegały z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, przeciwdziałających zakażeniu wirusem SARS – COV2.
Prowadzący powitał szczególnych gości: kpt. Feliksa Waśkiewicza ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, autora monografii „Okruchy pamięci”, poświęconej południowopraskim pomnikom, głazom i tablicom pamięci. Towarzyszyła mu jako adiutant pani Anna Wąsik, działaczka społeczna, która serce oddała kombatantom.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością senator Marek Borowski, Radę Dzielnicy Praga-Południe reprezentował radny Sylwester Nowak, a Zarząd Dzielnicy zastępca burmistrza Karol Kowalczyk. Radę Seniorów Dzielnicy Praga-Południe reprezentowała jej przewodnicząca, pani Zofia Backiel.
Obecny był także, gorąco przywitany, pan Tadeusz Burchacki – niestrudzony działacz lokalny, dzięki inicjatywie którego powstało w naszej dzielnicy wiele pamiątkowych tablic i pomników, upamiętniających wybitnych ludzi i ważne wydarzenia historyczne. Między innymi jego inicjatywie zawdzięczamy głaz upamiętniający płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”. Głos zabrał zastępca burmistrza Karol Kowalczyk, który przypomniał sylwetki obu bohaterów i ich dokonania. Wspomniał także pana Romana Majchrzaka, inicjatora powstania i zawieszenia na murach CPK tablicy poświęconej obrońcy Grochowa z 1939 roku, gen. Stanisława Sosabowskiego.Następnie złożono wieńce od Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe i Rady Seniorów.
Następnie udano się do Parku im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” u zbiegu ulic Grochowskiej i Kwatery Głównej, gdzie złożono wieńce przy kamieniu z tablicą upamiętniającą pułkownika Jana Szypowskiego „Leśnika”.
Podczas tej części uroczystości obecna była pani Krystyna Szypowska – córka Jana Szypowskiego, oraz pan Marek Szypowski, wnuk pułkownika.
Głos zabrała pani Krystyna, przypominając historię potyczki ojca z oddziałami armii sowieckiej pod Zamościem. Skupiła się także na okupacyjnej biografii tego bohaterskiego oficera. Swoimi wspomnieniami podzielił się z zebranymi także kpt. Feliks Waśkiewicz.
Następnie złożono wieńce od Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe i Rady Seniorów.