null

Pat w sprawie piekarni przy rondzie Wiatraczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pat w sprawie piekarni przy rondzie Wiatraczna 10 lutego 2020 r. MWKZ zawiadomił Urząd Dzielnicy Praga-Południe o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków dawnej piekarni Teodora Rajcherta. Z tego powodu Urząd zawiesił postępowanie w sprawie wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowę.Inwestor natychmiast złożył zażalenie do Wojewody Mazowieckiego.

Mieszkańcy Grochowa zauważyli już zapewne, że rozpoczęły się prace budowlane przy ul. Grochowskiej 230 i 228 obok ronda Wiatraczna. Powstanie tu wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalami usługowymi, trafostacją oraz garażem podziemnym. Inwestorem jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Firma ta chciała również wkomponować w nowoczesne zamknięcie ronda także zrujnowany budynek dawnej piekarni Teodora Rajcherta. Jednak status tej nieruchomości nie jest jasny.
Gdy dziewięć lat temu córki pana Teodora odzyskały prawo do działek przy Grochowskiej 224, stan nieruchomości był już bardzo zły, a spadkobierczynie nie miały środków na jej remont. Tak dużych środków nie znalazło też miasto, mimo moich wieloletnich zabiegów. Rozpoczęła się za to przepychanka między konserwatorami zabytków (wojewódzkim i stołecznym), potencjalnym inwestorem oraz lokalnymi działaczami. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rondo Wiatraczna cz. I z 2014 roku dopuszczono możliwość częściowej przebudowy i nadbudowy piekarni. W grudniu 2019 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) zezwolił spółce Bouygues Immobilier Polska, na realizację planowanej rozbudowy. Lokalni działacze rozpętali jednak internetową burzę w „obronie piekarni Rajcherta”. Ich zdaniem miasto (dlaczego nie rząd, nie Skarb Państwa?) powinno wykupić nieruchomość, gruntownie ją wyremontować i oddać we władanie lokalnej społeczności. Wbrew wcześniejszym ustaleniom i decyzjom, w lutym 2020 roku Stołeczny Konserwator Zabytków zwrócił się z prośbą do MWKZ o uchylenie decyzji. Tym samym wrócono do punktu wyjścia.
10 lutego 2020 r. MWKZ zawiadomił Urząd Dzielnicy Praga-Południe o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków dawnej piekarni Teodora Rajcherta. Z tego powodu Urząd zawiesił postępowanie w sprawie wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowę.Inwestor natychmiast złożył zażalenie do Wojewody Mazowieckiego. 8 lipca 2020 roku Wojewoda uchylił w całości przedmiotowe postanowienia, dodając, że inwestor może starać się o pozyskanie pozwolenia na budowę, jednak jego uzyskanie nie będzie go uprawniało do rozpoczęcia budowy.
A zatem mamy sytuację patową: firma Bouygues Immobilier Polska może uzyskać pozwolenie na budowę, ale budować nie może. Jeżeli nie otrzyma zgody konserwatora, zapewne odstąpi od budowy. Spadkobiercy pana Teodora zostaną z niczym, a na rondzie przez kolejne lata straszyć będzie ceglana ruina. Najbardziej dziwi milczenie tych, którzy są władni wydać decyzję. Skoro wojewoda się zgadza, to o co walczą konserwatorzy zabytków? Czy im oraz lokalnym działaczom naprawdę zależy na doprowadzeniu nieruchomości do ruiny?
Wydaje mi się, że jedynym wyjściem jest działanie takie, jakie na Kamionku podjęło Soho Factory. Mury, brama, zabytkowe elementy fasady piekarni Rajcherta zostałyby przecież uratowane, odrestaurowane, a rondo Wiatraczna otrzymałoby w zamian kolejny nowoczesny akcent, przypominający, że mam już XXI wiek…