null

Październik 2021r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 2 pozycje

Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 0 pozycji

Informacja o wszczętych postępowaniach – 3 pozycje