null

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji, w środę, 16 marca, rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL (by np. podjąć pracę i pozostać w Polsce).

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które są:

  • obywatelami Ukrainy
  • obywatelami Ukrainy i mają Kartę Polaka
  • członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego
  • lub przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wniosek należy złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu, pobierając numerek, podobnie jak w innych sprawach związanych z ewidencje ludności.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularze w polsko-ukraińskiej lub polsko-rosyjskiej wersji językowej będą do pobrania w Informacji.
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm.
  • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Po złożeniu wszystkich dokumentów, wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Usługa jest bezpłatna.