null

PILNE – zmiana organizacji SP nr 374 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PILNE – zmiana organizacji SP nr 374 w Warszawie W dniach 12-28 listopada w SP nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie przeprowadzany był remont klatki schodowej. Obszar, na którym prowadzono prace remontowe, był przez cały czas oddzielony od pozostałej części budynku, w której znajdowali się uczniowie. Mimo to część z uczniów skarżyła się na drażniący zapach użytych w trakcie remontu środków chemicznych.

Dlatego, po konsultacji ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Dyrekcja szkoły podjęła decyzję, aby w dniach 28 listopada – 1 grudnia wywietrzyć cały budynek, a remontowaną klatkę schodową dodatkowo uszczelnić. Zajęcia w szkole zostały wznowione w dniu 2 grudnia.
W tym dniu również odbyła kolejna kontrola sprawdzająca Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Nie stwierdzono w niej występowania drażniącego zapachu poza obszarem wyłączonej i odgrodzonej klatki schodowej. Mimo to SANEPID uznał, iż nie ma pełnej gwarancji, że szkodliwe substancje lotne nie przedostają się na pozostały obszar szkoły i w dniu 3 grudnia o godz. 15.15 przekazał do Dyrekcji SP nr 374 decyzję, która w konsekwencji skutkuje koniecznością zamknięcia budynku szkoły do czasu przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych, które potwierdzą właściwą jakość powietrza i brak szkodliwych substancji na pozostałym obszarze szkoły.
W tej sytuacji Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, niezwłocznie powołał sztab kryzysowy w celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami SP nr 374 w czasie, gdy jej siedziba będzie zamknięta. W efekcie tych działań zabezpieczono odpowiednią liczbę miejsc w pobliskich placówkach edukacyjnych, dla wszystkich uczniów tej szkoły.
W dniu 4 grudnia wszyscy uczniowie SP nr 374 powinni przybyć rano normalnie pod budynek swojej szkoły, skąd następnie pod opieką nauczycieli przejdą do innych placówek, gdzie będą mieć zapewnioną opiekę i ciepły posiłek. Zajęcia i opieka edukacyjna będą sprawowane na terenie:

  • Szkoły Podstawowej nr 72 – ul. Paca 44 (klasy Ia, Ib, Ic)
  • Szkoły Podstawowej nr 120 -ul. Międzyborska 64/70 (Klasy 2a, 2e)
  • Szkoły Podstawowej nr 163 – budynek przy ul. Osieckiej 28/32(klasy 1d, 2d, 5a, 5b, 5c)
  • Szkoły Podstawowej nr 163 – budynek przy ul. Tarnowieckiej 4 (klasy 2b, 6a, 6b)
  • Szkoły Podstawowej nr 246- ul. Białowieska 22, (klasy 3b, 5d, 8a)
  • Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 – ul.  Kwatery Głównej 11 ( klasa 0a)
  • Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 – ul. Dwernickiego 29A (klasy 2c, 3a)

Wszystkie dzieci będą mogły pozostać na terenie przypisanych im placówek do czasu odbioru przez swoich rodziców. W następnych dniach uczniowie powinni udawać się już bezpośrednio do przypisanych im placówek. Wszystkie wycieczki szkolne, które zostały zaplanowane w najbliższych dniach będą realizowane.
Burmistrz Tomasz Kucharski wraz z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu jak najszybsze potwierdzenie właściwej jakości powietrza na terenie SP nr 374 i tym samych przywrócenie jej normalnego funkcjonowania. Przewiduje się, że sytuacja ta może potrwać około tygodnia.