null

Placówki wsparcia dziennego wznawiają działalność

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Placówki wsparcia dziennego wznawiają działalność Zgodnie z decyzją rządu, placówki wsparcia dziennego otwarto 25 maja - na nowych zasadach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników ośrodków, Warszawa przekazała środki ochrony indywidualnej i płyn do dezynfekcji.

Na terenie Warszawy działa 71 placówek wsparcia dziennego, które prowadzą organizacje pozarządowe oraz 10 ognisk wychowawczych funkcjonujących w ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Ośrodki opiekują się dziećmi i młodzieżą, zapewniają pomoc w nauce, organizują czas wolny oraz wspierają rozwój zainteresowań. Placówki współpracują z rodzinami swoich podopiecznych, szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej i specjalistami - każdego roku z ich pomocy korzysta średnio 1,8 tys. dzieci i młodzieży.  

– Tak jak w przypadku warszawskich żłobków i przedszkoli, priorytetem dla otwarcia placówek wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz kadrze opiekuńczej. W tym celu miasto dostarczyło do tych instytucji łącznie blisko 10 tys. maseczek, przyłbic, rękawiczek i fartuchów ochronnych oraz około 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. 

Nowe zasady funkcjonowania

Zanim placówki wznowiły działalność, konieczne było - w oparciu o wytyczne rządowe - przygotowanie szczegółowych procedur sanitarnych, które umożliwiają funkcjonowanie w czasie epidemii koronawirusa. W tym celu ograniczono liczbę podopiecznych w grupach, z zachowaniem minimalnej powierzchni czterech metrów kwadratowych w sali na jedno dziecko i każdego opiekuna. Opieka w placówkach odbywa się w taki sposób, aby opiekunowie i dzieci nie mieszały się między grupami. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą wchodzić do budynku. Spotkania z kadrą opiekuńczą są umawiane z wyprzedzeniem, a podczas samej wizyty rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu.

Podopieczni nie mogą przynosić na zajęcia żadnych przedmiotów oraz własnego jedzenia i napojów. Wychowankowie muszą również dezynfekować swoje telefony komórkowe przy wejściu do placówki oraz zostawiać urządzenia w wyznaczonym miejscu. Użycie telefonu jest dozwolone w sytuacjach wyjątkowych – po otrzymaniu zgody kadry opiekuńczej.  

Na zajęcia nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci i młodzież, których obydwoje rodzice pracują oraz które nie mają sprzętu do nauki zdalnej lub dostępu do Internetu. Ponadto kryterium pierwszeństwa dotyczy również dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz rodzin, które mają trudne warunki lokalowe. 

Kolejne placówki przygotowują się do otwarcia

Placówki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów: 

- warsztaty terapii zajęciowej, 

- środowiskowe domy samopomocy i klub samopomocy, 

- domy dziennego pobytu 

również chcą jak najszybciej wznowić działalność, jednak ze względu na grono podopiecznych potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do nowego reżimu sanitarnego, opracowanie stosownych procedur i zapoznanie z nimi osób, które znajdują się pod opieką ośrodków. Z opieki tych placówek korzystają osoby z niepełnosprawnościami (wzroku, intelektualną), osoby z chorobami współistniejącymi i seniorzy, dlatego ośrodki muszą opracować szczegółowe procedury sanitarne, dostosowane do szczególnych potrzeb swoich podopiecznych.