null

Plany na energooszczędność miejskich budynków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plany na energooszczędność miejskich budynków Warszawa stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Miasto rozpocznie w maju dialog techniczny o modernizacji energetycznej około 50 stołecznych budynków.

Zakwalifikowane firmy przedstawią propozycję kompleksowych prac, zmniejszających zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną.

Modernizacja, która miałaby być przeprowadzona m.in. w szkołach, halach sportowych czy domach kultury zakłada przede wszystkim ocieplenie budynków i zabezpieczenie ich przed szybkimi zmianami temperatury wewnątrz obiektu, np. poprzez wymianę okien i drzwi zewnętrznych czy systemów wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) i klimatyzacją. Inwestycje mogą też się wiązać z instalacją odnawialnych źródeł energii jak i zmianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Zakres i rodzaj prac zostanie określony po konsultacjach rynkowych.

Przedsięwzięcie będzie wykonane w formule ESCO (energy service company oznacza firmę oferującą usługi energetyczne). Inwestor przekazuje środki finansowe, wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta i przeprowadza niezbędne prace w obiektach, udzielając gwarancję uzyskania oszczędności.

– Dzięki takim rozwiązaniom planujemy uzyskać oszczędności, które z kolei pozwolą na spłatę kosztów inwestycji. W ten sposób nie tylko ograniczamy zapotrzebowanie na energię i zmniejszamy emisję gazów cieplarnianychale także oszczędzamy, dzięki braku konieczności angażowania środków z własnego budżetu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Stolica ogłosiła w kwietniu dialog techniczny, w ramach którego Warszawa przeprowadzi konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami i opracuje dokumentację przetargową w jak największym zakresie odpowiadającą potrzebom miasta. Wszystkie zgłoszone podmioty zakwalifikowały się do współpracy. Wśród nich są: ALBA Facility Management Sp. z o.o., innogy Polska Solutions Sp. z o.o., Konsorcjum: Izim Sp. z o.o. i Hydrochem DGE S.A., Siemens Sp. z o.o., Veolia Energia Warszawa S.A. oraz Warbud S.A.

Warszawa wstępnie zakłada, że modernizacja w formule esco może objąć nawet 50 budynków, jednak ostateczna liczba obiektów poddanych modernizacji zostanie ustalona po zakończeniu dialogu technicznego.