null

Plany zagospodarowania przestrzennego przy ul. Podskarbińskiej - konsultacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plany zagospodarowania przestrzennego przy ul. Podskarbińskiej - konsultacje Przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Podskarbińskiej na PRADZE-POŁUDNIE. Plan wpłynie na rozwój tej okolicy. Zapraszamy do konsultacji online.

Na tym terenie znajduje się m.in. nieczynny tor kolarski „Nowe Dynasy”, a także zabytkowa hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego „Orzeł” (wpisana do rejestru zabytków). W zachodniej części terenu zachowały się budynki dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej (później Drukarni Naukowo-Technicznej PAP).

W projekcie planu miejscowego przewidziane jest przeznaczenie tego terenu pod funkcje sportowe i zieleń. Plan nakazuje zachowanie układu przestrzennego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” i klubu sportowego „Orzeł”. Przyszłe projekty urządzenia tego terenu będą musiały być zgodne z powstającym teraz planem. Więcej informacji o zapisach projektu planu: www.konsultacje.um.warszawa.pl/podskarbinska

1. Porozmawiajmy on-line 12 maja o godzinie 17:00: (lhttps://www.youtube.com/watch?v=sHFe-P27tQ4&feature=youtu.be)
Będą z nami projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej.
2. Poznaj projekt planu:
- na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/podskarbinska
- na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego „Orzeł”
3. Prześlij swoje uwagi do planu:
Jak to zrobić? Dowiesz się na www.konsultacje.um.warszawa.pl/podskarbinska lub pod nr 19 115.
4. Jeśli chcesz pomóc poinformować o tym spotkaniu sąsiadów - wydrukuj czarno-biały plakat i powieś np. przy wejściu do swojego budynku: www.konsultacje.um.warszawa.pl/podskarbinska
Konsultacje społeczne trwają do odwołania. Twoja opinia się liczy!