null

Podatek od nieruchomości dla firm – do zapłaty później

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podatek od nieruchomości dla firm – do zapłaty później Warszawscy radni podjęli decyzję o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości, które przypadają na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości następuje z mocy prawa bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe,
  • inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacje i stowarzyszenia kościelne, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, partie polityczne, samorządy zawodowe), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią.

Warszawa wspiera przedsiębiorców

Miasto oferuje lokalnym firmom szereg rozwiązań, które mają im ułatwić przetrwanie stanu epidemii. W ramach programu wsparcia dla warszawskich przedsiębiorców wprowadziliśmy m.in. obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w spłacie zaległości dla najemców miejskich lokali użytkowych oraz dzierżawców miejskich terenów, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych czy bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne.

Jak pomaga Urząd Pracy m.st. Warszawy?

Mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5000 zł. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Podobne dofinansowanie mogą uzyskać organizacje pozarządowe. Z kolei samozatrudnieni przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.

Urząd Pracy m.st. Warszawy świadczy też usługi dla przedsiębiorców, zgłaszających zwolnienia grupowe.