null

Podatek od nieruchomości - m.st. Warszawa wznawia wysyłkę decyzji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podatek od nieruchomości - m.st. Warszawa wznawia wysyłkę decyzji Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował o wznowieniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na rok 2020.

Pod koniec marca w związku z pandemią wstrzymano wysyłkę decyzji podatkowych. Teraz, po poprawie sytuacji epidemicznej i wcześniejszej konsultacji z sanepidem, urzędy wznowiły wysyłkę dokumentów. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

Stołeczni radni w maju przyjęli uchwałę o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Z tej formy wsparcia mogli skorzystać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku pandemią.