null

Podczas epidemii Warszawa pomaga w dożywianiu uczniów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podczas epidemii Warszawa pomaga w dożywianiu uczniów Szkolne stołówki są wprawdzie zamknięte, ale dzieci z najbiedniejszych rodzin nadal mogą otrzymać ciepły posiłek. 2000 uczniów otrzymuje paczki żywnościowe.

Ratusz zobowiązał burmistrzów dzielnic do monitorowania potrzeb uczniów, a także uruchomienia szkolnych kuchni, jeśli zwiększy się liczba chętnych na ciepłe posiłki. Tak zrobiono w dzielnicy Praga-Północ, gdzie zgłoszono zapotrzebowanie na obiady dla 40 uczniów. Dzielnice sprawdzą też, czy w wyniku pandemii koronawirusa nie wzrosła liczba dzieci, którym pogorszyła się rodzinna sytuacja materialna.

Do stołecznych OPS-ów zgłaszają się osoby, które wnioskują o pomoc finansową na zakup żywności, a wcześniej z takiej formy pomocy nie korzystały. Ośrodki udzielają pomocy adekwatnie do potrzeb i możliwości. Dożywianie dzieci w Warszawie organizowane jest również przez organizacje pozarządowe, które prowadzą placówki wsparcia dziennego (np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci). Decyzją wojewody działalność takich placówek jest zawieszona, ale organizacje są w kontakcie z rodzinami i w miarę swoich możliwości przekazują potrzebującym żywność.

W Warszawie - w tym roku szkolnym - prawie 5 tysięcy uczniów korzysta z dofinansowanych w całości lub częściowo posiłków. O takiej pomocy decyduje dyrektor placówki, po zapoznaniu się z sytuacją rodzinną dziecka. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczanych jest około 5 mln zł rocznie. Dla części uczniów – około 2 tys. – przygotowywane są paczki z półproduktami, z których można przygotować w domu smaczne i zdrowe posiłki na cały tydzień.

Uczniowie z rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej korzystają również z programu „Posiłek w szkole i w domu” – w tym roku w Warszawie zakwalifikowano do niego blisko 2,5 tysiąca osób. Pracownicy socjalni są w kontakcie z rodzinami i na bieżąco reagują na
zgłaszane potrzeby. Obecnie, z uwagi na pandemię, w przypadku części dzieci zmieniono decyzję przyznającą posiłek w szkole na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W marcu oraz pierwszym tygodniu kwietnia wsparcie finansowe otrzymało 506 rodzin z dziećmi. Ponadto 102 rodziny dostały paczki żywnościowe.

Miasto zachęca także firmy i sponsorów, by wspierali dożywianie najbardziej potrzebujących. W przyszłym tygodniu w Warszawie ruszy akcja „Obiad dla ucznia” – dzięki  finansowemu wsparciu Unilever/Algida udało się ufundować 4000 obiadów dla uczniów jednej ze stołecznych szkół.