null

Pół wieku minęło!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czwartek, 7 października 2021 r., miała miejsce skromna ale niezwykle ważna uroczystość. 50-lecie pracy obchodziło bowiem Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, mieszczące się przy ul. Pawlikowskiego 3 oraz w filii przy ul. Sosabowskiego 7. Właśnie do filii zaproszono gości i wychowanków.

W uroczystości wzięli udział m.in. odpowiedzialna za oświatę w Zarządzie Dzielnicy pani Bożena Przybyszewska Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania pani Marzenna Adamiak, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia pani Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska oraz dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Robert Sagan. Obecni byli dyrektorzy innych OPP z naszej Dzielnicy, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 oraz Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z grupą wychowanków OPP.

Gości, rodziców i wychowanków powitała dyrektor Ogniska, pani Lucyna Melcer, która przybliżyła obecnym historię placówki, jej dzień dzisiejszy i ofertę pomocy dzieciom w rozwijaniu zainteresowań i talentów.

Pani Bożena Przybyszewska złożyła dyrekcji i wychowankom życzenia w imieniu Burmistrza Tomasza Kucharskiego i przekazała specjalny prezent z okazji 50-lecia placówki, jakim jest nowoczesna elektroniczna (komputerowa) maszyna do szycia. Wychowankowie otrzymali w prezencie od Urzędu komplety farb i kolorowych kartonów oraz upominki od Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Życzenia na ręce pani dyrektor złożyli także przedstawiciele Rady Rodziców oraz koledzy dyrektorzy pozostałych OPP i Poradni dzielnicy Praga-Południe.

Pani Dyrektor Ogniska wyróżniła podczas uroczystości Nagrodą Dyrektora czterech zasłużonych Pracowników OPP nr 4. Na zakończenie pokazano przybyłym film nagrany z okazji 50-lecia OPP4, przypominający jego historię i dokonania.

Następnie zaproszeni goście przeszli do OPP 4 na ul. Pawlikowskiego, gdzie można było podziwiać specjalną wystawę prac plastycznych wychowanków.

 

Pamiątkowe zdjęcie na koniec uroczystości Pani Burmistrz Przybyszewskiej z opiekunkami pracującymi w Ognisku numer 4

Prace malarskie wykonane przez wychowanków ogniska pracy pozaszkolnej numer 4 wyeksponowane w galerii budynku