null

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności w czasie epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności w czasie epidemii Na terenie Warszawy działają placówki buforowe, w których osoby bezdomne mogą przejść dobrowolną kwarantannę.

Z powodu pandemii COVID-19 jest to warunek konieczny przed przyjęciem do schroniska. W placówkach zapewniamy całodobowy pobyt i wsparcie socjalne.

Obecnie w warszawskich schroniskach i noclegowniach możemy przyjąć ok. 1,4 tys. osób doświadczających kryzysu bezdomności. Większość z tych miejsc znajduje się w placówkach prowadzonych na zlecenie miasta przez organizacje pozarządowe. NGO są dla nas ważnym partnerem miasta zrzeszonym w Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności - Radzie Opiekuńczej. Komisja wspiera nas w realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych. Dzięki tej współpracy, aby zapobiegać COVID-19 w placówkach dla osób bezdomnych, udało się m.in. wdrożyć zalecenia dotyczące ich funkcjonowania i procedury sanitarne, zapewnić dostęp do środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących oraz badań testowych dla pracowników, a także utworzyć placówki buforowe, które zapewniają osobom bezdomnym możliwość odbycia dobrowolnej kwarantanny.

Placówki buforowe

Na początku czerwca uruchomiliśmy na Bielanach specjalną placówkę przejściową, tzw. buforową, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą przejść dobrowolną kwarantannę. W czasie epidemii 10-dniowa, dobrowolna kwarantanna jest warunkiem koniecznym przed przyjęciem do schronisk - pozwala zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W tym celu powstała nowa placówka buforowa przy ul. Wóycickiego 15 dostępna dla kobiet i mężczyzn, która zapewnia łącznie 24 miejsca (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową) oraz 8 izolatek. Placówka na Bielanach składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów oraz ośmiu izolatek z łazienkami. Dzięki takiej organizacji placówki kwarantannę można tu odbywać w małych grupach, co pozwala na systematyczną rekrutację kolejnych osób i elastyczną organizację opieki.

W punkcie przy ul. Wóycickiego znajdują się też kontenery do  dekontaminacji, punkt pierwszej pomocy oraz zaplecze magazynowe i socjalne.  Placówkę prowadzi Towarzystwo św. Brata Alberta. Zapewnia ona poradnictwo i pomoc opiekunów posiadających uprawnienia pielęgniarskie lub ratowników medycznych. Dwa razy w tygodniu w nowym punkcie odbywają się również dyżury lekarskie połączone z udzielaniem porad. Osoby korzystające ze schronienia w punkcie buforowym mają zapewnioną zmianę bielizny, dostęp do środków higieny i sanitarnych oraz wyżywienie.

Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Monar, które prowadzi placówkę buforową dla mężczyzn przy ul. Marywilskiej 44. Placówka działa całodobowo i przyjmuje osoby, które chcą skorzystać z dobrowolnej dziesięciodniowej kwarantanny. Placówki zapewniają posiłki i dostęp do sanitariatów.

Osoby po odbyciu dobrowolnej kwarantanny w placówce buforowej są kierowane do schronisk dla osób bezdomnych lub do schronisk z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (łącznie 21 placówek).

Mobilny Punkt Poradnictwa - paczki żywności i wsparcie streetworkerów

W związku z epidemią koronawirusa utrzymana została działalność Mobilnego Punktu Poradnictwa (MPP). W okresie od 17 marca do 31 sierpnia br. miejski autobus jeździł ulicami Warszawy po trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych i był objazdowym punktem wydawania paczek, maseczek, a także mobilnym punktem informującym o aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeniach.

Od 1 września 2020 r. w MPP osoby w kryzysie bezdomności mogą  skorzystać z aktywnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, otrzymać ciepły napój i drobną przekąskę, a także się ogrzać. Autobus zapewnia transport pomiędzy warszawskimi punktami pomocowymi zajmującymi się problemem bezdomności (ogrzewalnie, jadłodajnie, łaźnie, punkty medyczne, punkty poradnictwa). W zespole MPP pracują streetworkerzy bezdomności, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Punkt na zlecenie miasta i przy wsparciu ZTM i Miejskich Zakładów Autobusowych prowadzą organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Warszawa-Praga, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzyszenie Monar. Wcześniej zaangażowana była również Fortoir - Fundacja dla Wielu. W okresie marzec - sierpień zespół MPP wspierała też stołeczna straż miejska. 

Więcej informacji, w tym aktualna trasa autobusu, na profilu Mobilnego Punktu Poradnictwa na Facebooku.

Łaźnie, noclegownie i ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności

Sukcesywnie tworzymy nowe miejsca, z których mogą korzystać osoby doświadczające kryzysu bezdomności. W tym celu od lipca 2019 r. przy ul. Grochowskiej 111/113 działa placówka, w której znajdują się łaźnia, ogrzewalnia oraz jadłodajnia. Punkt prowadzi na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W 2020 r. powstały dwie placówki: buforowa przy ul. Wóycickiego oraz noclegownia przy ul. Kaczorowej na Białołęce.

Placówka na Białołęce została otwarta w kwietniu 2020 r. Planowane jest rozszerzenie zakresu udzielanej przez nią pomocy i uruchomienie w placówce ogólnodostępnej łaźni dla osób bezdomnych. Planujemy również utworzenie nowych łaźni dostępnych dla osób bezdomnych w kolejnych dzielnicach Warszawy.

W dalszym ciągu na terenie Warszawy funkcjonują:

- łaźnia przy ulicy Żytniej 1A na Woli, gdzie działa również schronisko dla osób bezdomnych oraz jadłodajnia;

- mobilna łaźnia prowadzona na zlecenie miasta, która zmienia miejsce usadowienia dwa razy w roku, obecnie znajduje się przy ulicy Żwirki i Wigury 34 na Ochocie;

- punkt sanitarny prowadzony przy wsparciu finansowym Warszawy przez jadłodajnię Św. Ryszarda Pampuri przy ulicy Sapieżyńskiej 3 w Śródmieściu;  

- noclegownia przy ul. Polskiej 33 z dostępem do sanitariatów.

Jadłodajnie dla osób bezdomnych

Jadłodajnie, które wydają posiłki dla osób w kryzysie bezdomności, działają tak, aby ograniczać ryzyko epidemiologiczne. Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej oraz jadłodajnia Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej wydają ciepłe posiłki oraz paczki. Jadłodajnie: Caritas AW przy ul. Żytniej 1 oraz Caritas DWP przy ul. Grochowskiej wydają ciepłe posiłki i wpuszczają osoby małymi grupami. Tak samo działa jadłodajnia Alter Ego przy ul. Wiślanej.