null

Pomoc miasta dla placówek Caritasu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pomoc miasta dla placówek Caritasu Od początku pandemii miasto wspiera organizacje pomocowe, m.in. Caritas, dostarczając środki zabezpieczenia.

Warszawa przekazała już Caritasowi 600 maseczek, 1500 par rękawiczek i 115 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Dalsze potrzeby placówek są na bieżąco identyfikowane.

Na prośbę Caritasu udostępniliśmy miejsca pobytowe w szkolnych bursach do wykorzystania przez personel medyczny, oczekujący na wyniki testów na koronawirusa. W najbliższym czasie przekażemy również dalsze środki zabezpieczenia osobistego (maseczki, fartuchy, kombinezony, środki do dezynfekcji rąk), by jeszcze lepiej zabezpieczyć personel w sytuacji kontaktu z chorymi.

Warszawa proponuje także pomoc w rozwiązaniu problemu braku personelu. W placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Caritas, a finansowanych przez miasto, pracuje 48 osób. Obecnie nie mają one zajęcia z powodu zamknięcia placówek. Możliwe jest oddelegowanie tych osób do pracy w placówkach Caritasu jako personelu pomocniczego, na co miasto wyraziło zgodę.

W ostatnim czasie, decyzją Rafała Trzaskowskiego - prezydenta Warszawy, stolica uruchomiła kilkadziesiąt milionów złotych z rezerwy kryzysowej, aby zapewnić pracownikom służby zdrowia niezbędne w codziennej pracy środki ochrony osobistej.

Stołeczne domy opieki społecznej
Na terenie m.st. Warszawy funkcjonuje 19 domów pomocy społecznej - 14 to jednostki publiczne, 5 to podmioty działające na zlecenie miasta. Jednostki te zapewniają 1850 miejsc dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i/lub niepełnosprawności.

Miasto wspiera organizacje pozarządowe w prowadzeniu pięciu domów pomocy społecznej dotacją w wysokości 13 mln zł rocznie.

W DPS prowadzonych przez miasto nie wystąpiły ogniska COVID, co zawdzięczamy rygorystycznym procedurom epidemiologicznym wprowadzonym przez miasto. Jedyny przypadek to DPS na Ochocie – zachorowała pacjentka przywieziona z prywatnej placówki przy ul. Bobrowieckiej.

Okolice 19 warszawskich DPS-ów zostały już dwukrotnie dezynfekowane, 10 i 13 kwietnia  w nocy. Ozonowanie będzie powtarzane co kilka dni.