null

Pomoc Miasta Stołecznego Warszawa dla mieszkańców podczas epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pomoc Miasta Stołecznego Warszawa dla mieszkańców podczas epidemii Już w początkowym okresie pandemii, Warszawa uruchomiła program pomocy dla osób starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami oraz objętych kwarantanną. Miasto udziela wsparcia psychologicznego, pomagam w wykupieniu leków oraz oferuje pomoc żywnościową.

System „Warszawa Wspiera”

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami stworzyliśmy system pomocy „Warszawa Wspiera" adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji.

Projekt jest realizowany we wszystkich dzielnicach miasta, gdzie działają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Osoby te są wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. Zespoły docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których są robione np. zakupy żywności, leków na receptę, środków higienicznych czy wynoszenie odpadów komunalnych. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne.

Z takich samych form pomocy w ramach systemu „Warszawa Wspiera” mogą również korzystać osoby przebywające na kwarantannie.

Kontakt z dzielnicowymi zespołami „Warszawa Wspiera”

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, które działają w dzielnicach udzieliły wsparcia blisko 7 tys. osób objętym kwarantanną oraz blisko 24 tys. mieszkańców z grupy ryzyka, w tym osób starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami, które są narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci koronawirusa. Wsparcie obejmowało: pomoc żywnościową, pomoc psychologiczną, pomoc w zakresie wykupienia leków i wyrzucania odpadów komunalnych. 

Racje żywnościowe dla potrzebujących

We współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie została przygotowana rezerwa w postaci 5 tys. racji żywnościowych – każda zawiera 10 kg produktów, które wystarczają do przygotowania trzech posiłków dziennie przez tydzień dla jednej osoby oraz jadłospis opracowany przez dietetyka. Racje żywnościowe przeznaczone są dla osób i rodzin wymagających wsparcia. Z paczek mogą skorzystać osoby, którymi opiekuje się pomoc społeczna, ale także mieszkańcy, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej sytuacji – i zgłosili się do jednego z dzielnicowych zespołów wsparcia „Warszawa Wspiera”. Działają one w każdej dzielnicy. Z tej formy pomocy korzysta z kolei ok. 420 osób dziennie.

Pomoc jest realizowana jest przez miejskie ośrodki pomocy społecznej we współpracy z dzielnicowymi zespołami „Warszawa Wspiera” w oparciu o przygotowaną instrukcję.

Pomoc żywieniowa dla bezdomnych

Pomoc w zapewnianiu żywności osobom w kryzysie bezdomności realizują jadłodajnie oraz placówki, które wydają posiłki i paczki żywnościowe. Po ulicach Warszawy jeździ Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP) – autobus, z którego wydawane są paczki żywnościowe. MPP od marca przekazał ponad 50 tys. paczek żywnościowych. We współpracy z miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, pomoc żywnościową dla osób bezdomnych organizują również streetworkerzy.