null

Poradnictwo dla osób dyskryminowanych w Miasto Stołeczne Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnictwo dla osób dyskryminowanych w Miasto Stołeczne Warszawa Od 2013 roku m.st. Warszawa dofinansowuje poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń kierują swoje działania do szerszego grona osób, które doświadczają bądź zagrożone są nierównym traktowaniem ze względu na różne cechy prawnie chronione, a więc w szczególności będą to osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na płeć, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby należące do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, osoby nieheteroseksualne, transpłciowe czy osoby należące do związków zawodowych. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego świadczy poradnictwa prawne (informacje tutaj http://www.ptpa.org.pl/projekty/masz-prawo-do-rownego-traktowania-poradn..., a Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń - psychologiczne (informacje tutaj https://otwartaprzestrzen.pl/projekty/bezplatne-wsparcie-psychologiczne-...).

Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej udzielają pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT+ oraz migrantów (osobom LGBT+ pomaga Lambda). Wsparcie miasta dofinansowuje poradnictwo i pomoc w zakresie postępowania sądowego i administracyjnego (teraz także zdalne) oraz krótkoterminową pomoc psychologiczną i wywiady diagnostyczne/interwencję kryzysową dla osób LGBT+. Informacje o dostępnym wsparciu w ramach tego projektu są tutaj: http://lambdawarszawa.org/lambdawarszawa/co-robimy/pomoc-psychologiczna/... Wsparcie to jest bezpłatne dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Poradnictwo prawne i psychologiczne jest finansowane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.