null

Potrzebna mapa? Złóż wniosek on-line

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Potrzebna mapa? Złóż wniosek on-line Zachęcamy do załatwiania spraw, związanych z geodezją, drogą elektroniczną. Warto skorzystać z portali udostępnionych przez Biuro Geodezji i Katastru lub e PUAP. Można to zrobić w domu, nie trzeba przychodzić do urzędu.

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy udostępniło Portal Interesanta (logowanie przez Profil Zaufany).
Umożliwia on mieszkańcom złożenie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla całego obszaru Warszawy - mapy zasadniczej i ewidencyjnej w postaci drukowanej lub wektorowej, wykazu współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz ich opisów topograficznych.

Za pomocą portalu można również dokonać wpłat za wydanie powyższych dokumentów. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie w zakładce Pobierz dokumenty.
Natomiast geodeci mogą zgłosić pracę geodezyjną oraz złożyć operaty techniczne w postaci cyfrowej (e-operaty) poprzez Portal Geodety. Informacje na ten temat znajdują się na stronie http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/zalecenia.html.

Ponadto na stronie: http://mapa.um.warszawa.pl/ znajdują się instrukcje złożenia wniosku przez e-PUAP, dotyczące udostępnienia materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.