null

Prace dyplomowe o Warszawie – nowe zasady konkursu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prace dyplomowe o Warszawie – nowe zasady konkursu Zapraszamy autorów prac magisterskich i doktorskich obronionych na stołecznych uczelniach w 2019 r. do udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju miasta. W związku z epidemią wydłużamy termin zgłoszeń, a prace można wysyłać elektronicznie.

Ze względów bezpieczeństwa zmieniliśmy zasady tegorocznej edycji konkursu:

- termin zgłaszania prac został wydłużony do 19 czerwca br.,

- poza drogą pocztową (na adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. L. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412) przewidziana jest również możliwość elektronicznego zgłaszania prac.

Formularz zgłoszeniowy, wymagane w regulaminie konkursu dokumenty oraz pracę dyplomową należy przesłać na adres: naukowa@um.warszawa.pl.

Tegoroczny konkurs o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za najlepszą pracę dyplomową o rozwoju miasta odbędzie się po raz piąty. Od 2016 r. miasto wspiera w ten sposób zainteresowanie młodych badaczy Warszawą, włączając ich do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Szeroko zakreślone ramy tematyczne dają możliwość ubiegania się o nagrodę badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe.

Tak jak poprzednio, przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
- umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
- wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
- wartość społeczna, tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
- praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez miasto.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, dodatkowo przyznawane są trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za najlepszą pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać:
- droga mailową: naukowa@um.warszawa.pl
- telefonicznie: 22 325 86 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Wyniki poprzednich edycji konkursu