null

Praktyki absolwenckie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w okresie lipiec-wrzesień 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Praktyki absolwenckie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w okresie lipiec-wrzesień 2020 r. Zapraszamy do zgłaszania się do odbycia płatnych praktyk w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w 8 wydziałach. Praktyki absolwenckie skierowane są do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Wynagrodzenie wynosi 1500 zł brutto.

Zapraszamy do odbycia praktyk w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe:

  • w Wydziale Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy Praga-Południe, liczba miejsc 1 , termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. (ogłoszenie - plik do pobrania)
  • w Wydziale Kadr dla Dzielnicy Praga-Południe, Liczba miejsc: 1, termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. (ogłoszenie - plik do pobrania)
  • w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Praga-Południe, liczba miejsc: 2, termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. (ogłoszenie - plik do pobrania)
  • w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe, liczba miejsc: 2, termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. (ogłoszenie - plik do pobrania)
  • w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe, liczba miejsc: 2, termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. (ogłoszenie - plik do pobrania)
  • w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Południe, liczba miejsc: 1, termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. (ogłoszenie - plik do pobrania)
  • w Wydziale Prawnym dla Dzielnicy Praga-Południe, liczba miejsc: 1, termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r.(ogłoszenie - plik do pobrania)
  • Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe, liczba miejsc: 4, termin odbywania praktyki: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. (ogłoszenie - plik do pobrania)

 

Wzory podań oraz oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: Rekrutacja/Odpłatne praktyki absolwenckie w urzędach dzielnic m.st. Warszawy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wymaganych dokumentów w formie skanu w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. na adresy e-mail podane w treści poszczególnych ogłoszeń.

 Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.