null

Prawnik

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prawnik udziela konsultacji, wskazówek, informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, doznającym przemocy w rodzinie:

  • konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego, ochrony praw lokatorów
  • wskazówek dotyczących konstruowania pism, w tym podstawowych pism procesowych
  • informacji o instytucjach świadczących pomoc socjalną, materialną, terapeutyczną dla osób współuzależnionych, grupach wsparcia dla osób w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu, ustalania opieki rodzicielskiej