null

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów powszechnych Nabór uzupełniający na kadencję 2020-2023 będzie prowadzony do 26 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023 do następujących sądów:

  1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 10 ławników,
  2. Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 31  ławników,
  3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 7  ławników,
  4. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników,
  5. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie –  8 ławników,
  6. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie –  2 ławników,
  7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników,
  8. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 22 ławników,
  9. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – 7 ławników,
  10. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  2 ławników.

 

Poniżej wymagane dokumenty:

1. Ogłoszenie

2. Informacja

3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

4. Lista osób zgłaszających kandydata

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

6. Oświadczenie kandydata- postępowanie o przestępstwo

7. Oświadczenie kandydata- władza rodzicielska

8. Zaświadczenie lekarskie