null

Program Grypa 65+. Warszawa sfinansuje szczepienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program Grypa 65+. Warszawa sfinansuje szczepienia Miasto przeznaczy blisko 7 mln zł na szczepienia przeciwko grypie dla warszawskich seniorów. W obecnej edycji programu na lata 2020-2023 mieszkańcy Warszawy w wieku 65 lat i więcej mogą się szczepić przez cały sezon grypowy, tj. od jesieni aż do końca marca.

Zachorowania na grypę – dane

Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), każdego roku na grypę choruje 5-15% populacji na świecie, czyli między 330 mln a 1,5 mld ludzi. W Polsce w sezonie grypowym 2019/2020 zanotowano łącznie ponad 3,4 mln zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę, których szczyt przypadł na luty. Z danych stołecznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że w Warszawie takich zgłoszeń odnotowano ponad 114 tys.*

Dbamy o zdrowie warszawskich seniorów 

Aby zmniejszyć zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne oraz ograniczyć powikłania z powodu wirusa, jesienią rozpoczniemy szeroki program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców od 65 r.ż. - będzie z niego mogło skorzystać ponad 50 tys. seniorów. „Grypa 65+” to jeden z najstarszych stołecznych programów profilaktyki zdrowotnej, który prowadzimy od 2004 r. W obecnej edycji programu szczepień przeciwko grypie wprowadziliśmy ważną modyfikację - będzie można się zaszczepić od jesieni aż do końca marca, czyli przez cały sezon grypowy. W ubiegłym roku z programu skorzystało blisko 50 tys. warszawskich seniorów. 

Jak skorzystać z programu „Grypa 65+”

Z bezpłatnych sczepień przeciwko grypie sezonowej mogą  skorzystać osoby zameldowane w Warszawie na pobyt czasowy lub stały oraz rozliczające podatek dochodowy w stołecznych urzędach skarbowych. W ostatnich latach program realizowało ponad 80 podmiotów leczniczych w ok. 170 placówkach na terenie Warszawy. Realizatorzy wybierani są w drodze konkursu ofert.

Dlaczego warto się szczepić przeciwko grypie 

Szczepienia przeciwko grypie nie tylko zmniejszają ryzyko zachorowania na tego wirusa, ale przede wszystkim chronią przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi, takimi jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego. Infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku, dlatego wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głównie osób od 65 r. życia.

*łączne dane za 2019 rok oraz za okres od 1 stycznia do 22 kwietnia 2020 r.