null

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy XVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 7 maja 2020 roku o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 7 maja 2020 roku o godz. 10.00 w trybie zdalnym, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2019. Druk nr 127 z dnia 29.04.2020 r.

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2019. Druk nr 128 z dnia 29.04.2020 r.

5) Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Marcin Kluś

Plik 1 do pobrania

Plik 2 do pobrania